Skip to main content

26.10.22 Utvalg for by- og samfunnsutvikling

Dale Utvikling startet i 2022 en prosess for å regulere og utvikle Dale med 150 nye boliger og en transformasjon av de gamle bygningene og områdene rundt. Prosessen er pågående og en forventer at reguleringsplan er endelig vedtatt i starten på 2024.

85/22 – Fastsetting av planprogram: Plan 202113 – Detaljregulering for Dale, gnr 95 bnr 1-4 m.fl. inkl. Fv 4494 gjennom Gramstad